www.rum46.dk
One family in Aarhus
28 Okt, 2005 -
31 Okt, 2005
Amy Plant (UK)
Video og social begivenhed

Klik på billedet og se flere billeder
Pressemeddelelse - Udstillingsstedet rum46 byder velkommen til udstillingsforløbet NEOTRIBES. En undersøgelse af moderne fællesskabsstrukturer. Pressemeddelelse, rum46 præsenterer et kunstprojekt af Amy Plant som en del af udstillingforløbet Neotribes Amy Plant (uk), ONE FAMILY IN AARHUS, Fernisering den 28. oktober, 2005, kl. 16.00. Udstillingen er åben fra den 29. – 31. oktober, kl. 13.00 - 17.00

Sammen med en familie i Århus vil Amy Plant søge at belyse den moderne families stamme/stamtræs relationer. Ved at aftegne familiens forskellige forbindelser til og med det varierende udbud af relationer de har; venner, foreninger, arbejde, skole, gudfar og -mor, fritid, ferievenskaber, fanklubber, kampagner, internetforeninger etc., vil Amy Plant sammen med familien skabe en ny form for "familiestamtræ". På den måde kan hun anskueliggøre et mere tilfældigt billede af samfundsstrukturer i Århus og hvor ellers projektet fører os hen.

NEOTRIBES
En undersøgelse af moderne fællesskabsstrukturer

Tænker du dig selv som en del af en stamme? Eller tror du, stammer er et forhistorisk levn på vores breddegrader. Så tænk Neotribe.

Neotribes er en moderne definition på samtidens stammedannelse. En form for stammedannelse, som tager sit afsæt i en generel længsel efter fællesskabsidentiteter. En længsel efter et tilhørsforhold og et sted at høre hjemme. Neotribes er en form for stammedannelse, der danner afsæt for lokalt funderede identifikationsmuligheder der knytter sig emotionelt til en gruppe, som et tilhørsforhold gennem den stærke følelse af at høre sammen. Den er fremelsket af nostalgien om det førmoderne samfunds mytiske konstruktion af harmoni og det emotionelle sammenhold i lokalsamfundene af dengang før verden gik af lave. Modsat de førmoderne stammerelationer og lokalsamfund fungerer den moderne neotribe dog uafhængig af tid og sted. Den moderne neotribe fungerer kun som et midlertidigt tilhørsforhold – som en slags transit. Det moderne menneske bevæger sig konstant og det bevæger sig hele tiden fra en stamme til en ny afhængigt af hvor i livet du som menneske befinder dig.

Se, mærk og vær med når de fire kunstnere Berit Nørgaard(dk), Sonja Lillebæk Christensen(dk), Amy Plant(uk)  og Marc Isaacs(uk) hver giver deres bud på, hvordan de ser det moderne samfunds konstruktioner og muligheder for stammedannelser på tværs af tid og rum. Derudover vil Lektor ved Århus Universitet Henrik Kaare Nielsen belyse det teoretiske afsæt for den moderne kulturforståelse.

Rum46, Studsgade 46, 8000 Århus C www.rum46.dk, tlf.:86 20 86 25;

Kontaktperson: Margit Beuschau: 26 25 19 24

Rum46 og Neotribes er støttet af: Århus Kommunes Kulturpulje, Kunstrådets fagudvalg for billedkunst, Kunstrådet og Århus Amt.RELEVANTE LINKSRoom for Improved Futures
Link til rum46's 2-årige samarbejdsprojekt 2018-2019
https://improvedfutures.wixsite.com/rum46